Střešní a klempířské tmely - Ústí nad Labem, Předlice