ABY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY DOBŘE FUNGOVALY

Asfaltové stěrkové hydroizolace musejí být dobře aplikovány, protože jen tak poté plní bezchybně svůj účel. Následující souhrn identifikuje nejčastější chyby při jejich realizaci v terénu:  

  • nerespektování „silné vrstvy“ – nanáší se ve dvou vrstvách při minimální tloušťce suché vrstvy 3 až 4 mm.
  • v zaoblení a rozích je nutné vždy použít ztužující vložku.
  • stěrka se nenechá zaschnout a rovnou se zaklápí ochrannou vrstvou
  • neznalost řešení detailu pomocí třírohé pásky – páska se zatepla zažehlí až po aplikaci stěrky
  • při použití nopové fólie jako ochranné vrstvy hydroizolace se používají nopy (výstupky) směrem do izolace, což po zatížení zeminou vede k zatlačení nopů do hydroizolace a k narušení hydroizolace.

V současné době ve stavebnictví mají asfaltové stěrky za studena skutečně velký potenciál. V závislosti na čase stále roste cena práce. Tyto stěrky jsou však díky své nízké pracnosti a vysoké spolehlivosti mnohem efektivnější než klasické asfaltové pásy.