OBLEČTE VAŠI JARNÍ ZAHRADU DO NOVÝCH SPODKŮ

MULČOVACÍ KŮRA A ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT OBOHATÍ PŮDU O ŽIVOTODÁRNÉ ŽIVINY A PŘISPĚJÍ KE KRÁSE VAŠEHO DOMOVA

JARO JE V PLNÉM PROUDU A S NÍM ZAČALA HLAVNÍ ZAHRADNÍ SEZONA. HITEM LETOŠNÍCH DNÍ SE STALO POUŽÍVÁNÍ MULČOVACÍ KŮRY A KVALITNÍHO ZAHRADNICKÉHO SUBSTRÁTU.

Surovinou pro výrobu mulčovací kůry je stromová kůra z jehličnatých stromů vybíraná pouze z dodávek dřevní kulatiny neošetřené chemicky proti škůdcům. Výhodou mulčovací kůry je, že zadržuje vodu, zabraňuje půdní erozi a klíčení a růstu plevelů. Kůra chrání rostliny před extrémními výkyvy teplot v zimních i letních měsících a je zdrojem budoucího půdního humusu.

Mulčovací kůra plní též estetickou funkci. Používá se k nastýlání v okrasných zahradách, kolem keřů, stromů, živých plotů, květinových záhonů i truhlíků, travních ploch i pěšin okrasných zahrad. Využívá se též ke krytí ploch na svazích i po výstavbách. Kůra mírně okyseluje půdu, což vyhovuje kyselomilným rostlinám.

PRO SÁZENÍ KVĚTIN A ZELENINY

Zahradnický substrát je důležitý pro dobrý růst všech druhů rostlin – jejich kořenů, stonků i květů. Je vyroben ze směsi kvalitní bílé rašeliny, kompostu a minerálního hnojiva. Substrát je vhodný pro sázení květin a zeleniny, a to jak na zahradách, tak i v květináčích nebo sklenících a pařnících. Ideální je též pro výsadbu okrasných i ovocných keřů a stromů. Substrátem můžete výrazně zlepšit kvalitu zeminy, ideálně promícháním v poměru 1:1. Substrát není vhodný pro kyselomilné rostliny.

Mgr. Luděk Svoboda, PRO-DOMA, SE