ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH

Odvodnění střechy, prostup pro kabely a odvětrání kanalizace představují nejčastější požadavky na doplňky střešních hydroizolací. Obecně platí, že co může být připraveno ve výrobě, je vždy spolehlivější než to, co si budeme vytvářet sami na stavbě.

PUSTI A VTOKY  

Mezi zákazníky je zažité pojmenování vpusti. Správně se ale jedná o vtoky, protože vpusť je opatřena zápachovou uzávěrkou, což běžný vtok nemá. V tomto mém příspěvku však budu používat zažitější pojmenování vpusti.

Vpusti dělíme na svislé a vodorovné. Svislá vpusť prostupuje konstrukcí střechy dolů, vodorovná je většinou ještě v tepelné izolaci a vede do boku.

Pokud je střecha zateplena a používáte svislou vpusť, použijte ji v kombinaci s nástavcem pro tepelnou izolaci. Vpusť je osazena v oblasti parozábrany a nástavec v oblasti hydroizolace.

Sanační vpusti, které se osazují v úrovni hydroizolace, procházejí přes tepelnou izolaci až do původního odvodňovacího (většinou litinového) potrubí. Tato vpusť je specifická tím, že má na spodní části těsnicí kroužek, který se natěsní na původní, pokud možno očištěné, odvodňovací potrubí. Těsnicí kroužek bývá několikanásobný, takže je schopen dolehnout těsně na potrubí různých průměrů.

Střecha může být odvodněna i přes konstrukci atiky, a to chrliči. Chrlič má ale tu nevýhodu, že při stejném průměru jako vpusť odvodní mnohem menší plochu. Za atikou se většinou vyčnívající část chrliče napojuje na hranatý kotlík a svod.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY

I ta nejmenší střecha by měla mít alespoň dva odvodňovací prvky. Tím druhým prvkem jsou bezpečnostní přepady, které slouží k odvedení vody při nefunkčnosti primárního odvodnění, tedy vpusti. Umisťují se o trochu výše, než je rovina hydroizolace, a to proto, aby jimi voda nezačala odtékat při větší dešti, ale až když na střeše nastoupá určitá hladina vody. Cílem umístění bezpečnostních přepadů je zabránit destrukci nosné konstrukce střechy přetížením vodou. Na nově projektovaných střechách by měl být bezpečnostní přepad vždy.

Všechny uvedené odvodňovací prvky výrobci dodávají i ve vyhřívaných variantách, což zajistí průchodnost prvku i v zimě.