• Hrubá stavba

Protimrazová přísada Soudafrost pro betonáže za nízkých teplot

Soudafrost urychluje tvrdnutí betonových, maltových a jiných směsí.

Bezchloridová kapalná přísada Soudafrost umožňuje zpracování cementových hmot za nízkých teplot. Urychluje tvrdnutí směsí, jako jsou betony, malty, potěry a lepidla. Zkracuje dobu potřeby jejich tepelné ochrany a snižuje dávku záměsové vody.

Primárně je Soudafrost určen pro zpracování betonu i jiných stavebních směsí, které obsahují cement, zejména v zimním období, a to až do teploty -10 °C. Tato přísada kromě urychlení tvrdnutí zvyšuje počáteční i konečnou pevnost betonu a zlepšuje zpracovatelnost směsi.

Soudafrost umožňuje směsím dosáhnout vysokých počátečních pevností i za nízkých teplot a zároveň chrání armovací výztuže před korozí. Zpracovávání směsí při venkovní teplotě nižší než -10 °C nedoporučujeme ani při vyšších dávkách Soudafrostu.