RADÍME PŘI NÁVRHU A REALIZACI STŘECH

V poradenství PRO-DOMA střechy řešíme problematiku jak šikmých, tak plochých střech. Jsme schopni Vám poradit nejen s výběrem vhodného materiálu na základě sklonu střechy, umístění objektu v terénu, sněhových a větrných podmínkách, ale i se skladbou celé střechy.

POZOR NA CHYBY V PROJEKTU A PŘI STAVBĚ STŘECHY

Nevhodně poskládané souvrství nebo jeden nevhodně zvolený materiál může mít za následek sníženou funkčnost střechy nebo degradaci celé nosné konstrukce a nutnou celkovou rekonstrukci střechy.

Někdy znamenají chyby v projektu a chyby realizační firmy v kombinaci s nečinností a malou odborností stavebního dozoru poměrně velký problém, který stojí investora čas a další peníze.

POSKYTUJEME ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Pokud si nejste jisti, zda to, co máte naprojektováno a vymyšleno, je v pořádku, a zda se můžete spolehnout na realizační firmu, zeptejte se nás.

Poradíme vám v následujících oblastech:

  • skladba ploché střechy,
  • skladba šikmé střechy, včetně nadkrokevního zateplení s přiznanými krokvemi,
  • tepelně-technický výpočet fungování konstrukce střechy (zda bude nebo nebude v konstrukci kondenzovat vlhkost, zda se všechna zkondenzovaná voda vypaří atd.),
  • vyhledávání defektů střech (například příčin zatékání),
  • kontrola provedení střechy realizační firmou,
  • sondy plochých střech, ke zjištění stávající skladby a stavu jednotlivých vrstev,
  • řešení atypických detailů.