ATLAS

Image 1

Společnost ATLAS nabízí moderní výrobky stavební chemie pro potřeby rodinných domů, veřejných a průmyslových investic. Výrobky se používají jak pro stavební, rekonstrukční práce, tak pro speciální renovace kulturních památek.

Mezi sortiment patří lepidla na obklady a dlažby, hydroizolace, podlahy, zdící a omítkové malty, sádrokartonové stěrky nebo tmely. Sortiment doplňují jak specializované dekorativní výrobky, tak čistící prostředky.