B & BC

Image 1

Společnost B & BC, a.s. je tradičním výrobcem betonových stavebních prvků a zpracovatelem betonářské výztuže v České republice. Výrobní sortiment společnosti zahrnuje prvky pro komunikace a zpevněné plochy, trubní a šachtový program, základové a plotové tvarovky, plošné  prvky a  filigránové  stropní   desky. 

Kromě výroby betonových prvků je B & BC, a.s. významným regionálním dodavatelem transportních betonů, společnost aktuálně provozuje čtyři betonárny v Plzeňském regionu: Plzeň areál Škoda, Zbůch, ZručPřeštice.